Bezplatný balík

Ponúkame vám 3 balíky užívateľských úrovní. Základný balík je bez poplatku a poskytuje možnosť kolaborácie pre malé tímy do 5 ľudí a je časovo obmedzený. Začnite ho používať už dnes, neskôr si ho môžete vymeniť za balík inej úrovne. Nie je potrebné vyplniť údaje kreditnej karty pre začatie.

Ďalšie spoplatnené balíky

Platené užívateľské úrovne poskytujú úložný priestor s väčšou kapacitou a sú určené pre početnejšie tímy.

  • Professional je určený pre menej ako 10-členné tímy
  • Business je určený pre 11 až 20 členné tímy
  • Najvyššia užívateľská úroveň Enterprise nie je limitovaná počtom užívateľov a kapacitou

  

Platba

Platba za úrovne Professional (10 členov) a Business (20 členov) - ročne

Platba za úroveň Enterprise - osoba/mesačne

 

Možem zmeniť užívateľskú úroveň na vyššiu? 

Áno. Zvýšenie úrovne na vyšší stupeň je možné kedykoľvek. Nevyužitá platba na účte sa automaticky presúva na vyšší stupeň.

 

Môžem zrušiť služby plateného balíka kedykoľvek?

Bezplatný balík môže byť zrušený ihneď.

Balíky platené na mesačnej báze je možné zrušiť na konci kalendárneho mesiaca s 30 dňovou výpovednou lehotou. Ak balík nie je zrušený, zmluva na predplatené služby sa automaticky obnoví na ďalší mesiac.

Balíky platené na ročnej báze je možné zrušiť po uplynutí doby 12 mesiacov s 30 dňovou výpovednou lehotou. Ak balík nie je zrušený, zmluva na predplatené služby sa automaticky obnoví na ďalší rok.

Ako môžem platiť?

Platiť môžete kreditnou kartou alebo použitím služby PayPal. 

Môžem si kúpiť licenciu na používanie služieb entrilion ako svoj privátny cloud?

Áno. Ponúkame licencie na používanie služieb entrilion pre spločnosti, ktoré chcú prevádzkovať vlastný cloud pomocou entrilion. V tom prípade nás prosím kontaktujte.