Ochrana súkromia

Úkladanie vašich dát - záznam udalostí v systéme

Ako užívateľ našich stránok súhlasíte so zberom nasledujúcich informácií: čas a dátum návštevy, typ prehliadača, krajina, doména, IP adresa, navštívené stránky, dĺžka zobrazenia stránky.

Zbierané informácie nespájame s užívateľským menom a tieto dáta sú anonymné. Informácie využívame na zlepšenie obsahu a dizajnu našich stránok.

Záznam udalostí v systéme sú periodicky vymazávané po uplynutí 2 týždňov.

Registrácia

Pri registrácii, alebo vyplenení kontaktného formulára, zbierame explicitne vami vyplnené údaje na spracovanie vašich požiadaviek. Tieto informácie sa neposkytujú tretej strane.

Akékoľvek vami uložené dáta sa po vašej požiadavke "Vymazať" sa odstránia hneď a natrvalo.

Dáta nie sú zdieľané treťou stranou

Nemonitorujeme používateľské sedenia nástrojmi od tretích strán, ako napr. Google Analytics.

Server, na ktorom je aktuálne otvorená stránka uložená, sa nachádza v EÚ, a je prevádzkovaná spoločnosťou enprovia s.r.o., Slovensko. 

Používanie Cookies

Táto webová stránka používa Cookies. V prípade odstránenia cookies, používanie našich stránok a služieb nebude možné, keďže ich používame na poskytovanie viacerých funkcií v systéme.