Bezpečnosť údajov

Vaše dáta uložené v entrilion sú šifrované pomocou AES-256. Používame systém na manažment šifrovacích kľúčov založený na Vault od HashiCorp.

Dáta pri prenose z a do entrilion sú šifrované pomocou TLS.